Rewitalizacja miejskich terenów nadrzecznych w Brukseli

Brussels Greenfields jest pilotażowym projektem realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Bruxelles Environement. Jego celem jest rewitalizacja terenu wzdłuż Kanału Brukselskiego, przywrócenie go miastu poprzez działalność gospodarczą, oczyszczenie skażonej gleby oraz w rezultacie poprawienie warunków środowiskowych. Potencjalnymi uczestnikami projektu są podmioty gospodarcze, które stworzyłyby na jego terenie nowe miejsca pracy oraz pomogłyby w rewitalizacji kanału. Do rozdysponowania jest 50 milionów euro.

Jednym z wymogów stawianych potencjalnym beneficjentom unijnego dofinansowania w ramach projektu było wykazanie, że skażenie nie powstało w związku z ich działalnością, ale wskutek działalności innej, nierozpoznanej fabryki, lub fabryka, która jest odpowiedzialna za to skażenie, już nie istnieje (chodzi tu o następstwa tzw. osieroconego skażenia). Obecnie w Brukseli 80% skażonej gleby wynika z tzw. „osierocenia”.

Beneficjentami projektu jest 12 podmiotów gospodarczych realizujących projekty o bardzo różnym charakterze – od budynków biurowych i mieszkaniowych po ogrody, młyny czy parki biznesowe. Większość projektów powstała z inicjatywy instytucji publicznych. Dotacje są zróżnicowane, z czego najmniejsza wynosi 10 000 euro, a największa 800 000 euro.

12_Greenfields_Bruksela_Belgia_DO-DRUKU

Plik w formacie PDF – Greenfields_Bruksela_Belgia

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013