Architektura i budownictwo

Miasto cyfrowe

Aarhus jest drugim pod względem wielkości miastem Danii. Liczy dziś 315 tys. mieszkańców i stale notuje trend wzrostowy, natomiast aglomeracja Aarhus 1,2 miliona.

To ważny port morski i węzeł kolejowy. Już na początku XX wieku Aarhus stał się najważniejszym ośrodkiem naukowo-kulturalnym Jutlandii (jeden z pięciu duńskich regionów administracyjnych utworzonych 1 stycznia 2007 na mocy reformy administracyjnej. W jego skład wszedł dotychczasowy okręg Jutlandia Północna, a także część okręgu Viborg Amt i gminy Mariager, należącej przed reformą do okręgu Århus Amt.).

To właśnie w tym pięknym mieście zrodziła się idea Smart Aarhus. Idea Smart Aarhus jest de facto nowym sposobem myślenia, dzięki któremu miasta będą mogły rosnąć i rozwijać się w sposób innowacyjny, nowoczesny. Model opiera się o ścisła współprace zainteresowanych grup działających w ramach partnerstwa. Smart Aarhus jest platformą multimedialną, która pomoże rozwiązywać problemy społeczne, środowiskowe i ekonomiczne nowoczesnych miast

Smart Aarhus został oficjalnie zainaugurowany 24 stycznia 2012 roku. Utworzono 35 grup roboczych w oparciu o pracę licznych wolontariuszy. Grupy robocze otrzymały ambitne zadanie opracowania szkiców przyszłego miasta. O samym przedsięwzięciu autorzy piszą tak:

Jak zadbamy o wysoką jakość życia w miastach przyszłości? Jak – skoro zyjemy w czasach, gdy zmiany nadchodzą i mijają tak szybko, jak jeszcze nigdy dotąd, gdzie tradycyjne podejście nie sprawdza się, a decydentem jest konsument?

Smart Aarhus proponuje alternatywne rozwiązania prowadzące do wypracowania rozwiązań dla miast. Poprzez współpracę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, obywatelami, biznesem i instytucjami edukacyjnymi wspólnie tworzymy szansę na to, by pokonać wyzwania stawianej przed nami każdego dnia.

Smart Arhus to platforma dla każdego, chce być częścią tej cyfrowej przestrzeni*.

WIZJA:

Smart Aarhus to nowy sposób myślenia w celu stworzenia trwałych i zrównoważonych innowacji miejskich i osiągnięcia wzrostu gospodarczego. Jest to model oparty na zaangażowaniu interesariuszy poprzez partnerstwo.

Smart Aarhus to cyfrowy świat stworzony w celu generowania wartości i pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.

Realizacji zrównoważonego rozwoju miasta towarzyszy dbałość o harmonijne połączenia i relacje nowego ze starym na każdym etapie procesów decyzyjnych.

Platforma Made with Aarhus jest sposobem wymiany informacji, wartości i danych pośród klientami i partnerami. Etykieta Made with Aarhus oznacza, że firma lub organizacja wykorzystuje model partnerstwa, angażuje obywateli, stosuje podejście międzysektorowe i działa we wspólnym celu, by tworzyć lepsze,  bardziej zrównoważone miasto. Samo miasto Aarhus jest bardzo aktywnym inicjatorem nowatorskich działań na wielu platformach społecznych, naukowych i biznesowych.

Ja, ty, my

Smart Aarhus jest nowym sposobem przekształcania potencjału miasta. Partnerzy przedsięwzięcia są zobowiązani do koordynacji inicjatyw w różnych sektorach i organizacjach. Chodzi o to, aby zerwać z tradycyjnymi metodami podejmowania decyzji i współpracy poprzez tworzenie nowych zespołów i partnerstwa dla każdego projektu.

Wszystkie projekty w ramach Smart Aarhus mają na celu stworzenie ram dla trwałego i zrównoważonego rozwoju miasta i oparte na tzw. zasadach Smart Aarhus:

 • Rozwiązywanie problemów społecznych. Wyzwania te wymagają śmiałych działań i alternatywnego myślenia, mobilizując zasoby, które tworzą trwałe i zrównoważone rozwiązania.
 • Wzmacnianie gospodarki cyfrowej i tworzenie miejsc pracy. Z tego powodu projekty w ramach Smart Aarhus posiadają wyraźny potencjał gospodarczy i możliwość wpływania na wzrost gospodarczy Danii.

Jak pracuje się dla Smart Aarhus

Nowe, ambitne postrzeganie tradycyjnych ról obywateli, sektora publicznego i przedsiębiorstw prywatnych to sposób, by obywatele i przedsiębiorstwa byli skłonni przyjąć wyższy poziom odpowiedzialności za to jak i gdzie żyją; sektor publiczny zobowiązany jest stworzyć optymalne warunki dla tej współpracy – przykładem takiego działania jest na przykład wymiana danych możliwa dzieki specjalnej platformie online, która pozwala nie tylko pozyskac potrzebne informacje .

Warunkiem powodzenia projektu jest otwartość i zaangażowanie zainteresowanych stron. Demokratyczny aspekt tego procesu w przyszłości przełoży się na bardziej trwały i zrównoważony efekt.

Wszyscy zaangażowani w projekt musza także wykazywać gotowość do eksperymentowania – dlatego postawiono tu na projekty pilotażowe pozwalające ocenić, czy dane rozwiązanie sprawdzi się (a jeśli nie, to czy jest szansa na poprawki).

Praca na rzecz Smart Aarhus jest realizowana przez kilka głównych projektów:

 1. City Pulse

To Internet Przedmiotów analizowany w rzeczywistym czasie służący różnym aplikacjom dla Smart City. Te innowacyjne aplikacje łączą w sobie integrację Internetu Przedmiotów z internetem ludzi. Projekt ten zidentyfikował 101 scenariuszy inteligentnego miasta oraz zestaw rozwiązań dla tych scenariuszy wypracowanych na podstawie analizy Wielkich Danych.

Niezbędne dane ilustrujące nieskończoną ilość zachowań i reakcji mieszkańców w relacji z różnymi przedmiotami, budynkami, zdarzeniami środowiskowymi oraz społeczno-ekonomicznymi zbierane są poprzez tysiące specjalnie dedykowanych czujników elektronicznych. Czujniki takie instalowane są w różnych miejscach miasta: w budynkach, na skrzyżowaniach, wzdłuż ulic, w parkach, terenach sportowych i rekreacyjnych itp.

W celu upowszechnienia ogólnej wiedzy o programie Smart City w kontekście zrównoważonego rozwoju miasta Aarhus projekt City Pulse wydał bardzo popularny komiks pt. Internet Przedmiotów.

 1. Open Data Aarhus – portal oferujący dostęp do danych.

Ten kluczowy projekt stworzono w celu zapewnienia łatwego i powszechnego dostępu do danych, ponieważ przytłaczająca ilość informacji z gminy, regionu, instytucji oświatowych i firm – teoretycznie jawnych i dostępnych bezpłatnie – w praktyce jest trudno osiągalna. Dane zawierają informacje z różnych dziedzin: od ruchu ulicznego, zanieczyszczenia atmosfery do informacji zdrowotnych i sportowych. Informacje te są cenne choćby dlatego, że mogą być stosowane jako surowy materiał pomocny przy tworzeniu nowych aplikacji i zastosowań. Dlatego też przedsiębiorstwa i osoby fizyczne mają – za pomocą portalu internetowego – nieograniczony dostęp do danych, które mogą wykorzystać do tworzenia nowych usług. Usługi te z zasady muszą odpowiadać na potrzeby obywateli i przedsiębiorstw.

 1. Internet Week Denmark – tygodniowy festiwal Internetu.

W ramach festiwalu odbywającego się w Aarhus trwają prezentacje, dyskusje, warsztaty i wiele imprez skupiających wszelkie podmioty interesujące się Internetem i jego znaczeniem dla innowacji i wzrostu. Jest to okazja do debaty na temat niezliczonych możliwości, jakie Internet oferuje zarówno firmom, jak i osobom prywatnym, które mogą przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i rozwoju w Aarhus.

 1. Aarhus Challenges – poszukiwanie konkretnych rozwiązań.

Projekt „Aarhus Challenges” dotyczy umiejętności wspólnego rozwiązywania poważnych i szeroko pojętych wyzwań społecznych. Firmy, organizacje i instytucje oświatowe umożliwiają swoim pracownikom, uczniom i studentom znalezienie wspólnych, konkretnych odpowiedzi na niebagatelne i problematyczne zagadnienia społeczne.

Wszystkie przedstawione projekty mają za zadanie pomóc odpowiedzieć na wiele skomplikowanych dla miasta pytań. Platformy działają cyfrowo w Internecie, celem zwiększenia dostępności do efektów tej współpracy.

Grupy robocze, czyli w tłumie siła

Ważną częścią Smart Aarhus jest praca w grupach roboczych. Zaangażowani społecznicy rozwiązują różnorakie problemy w dziedzinie bezpieczeństwa, ruchu drogowego, zdrowia, zrównoważonego rozwoju i w wielu innych istotnych obszarach.

Wynikiem tych prac jest spora liczba ciekawych rozwiązań i sugestii opracowanych dzięki dostępności do otwartych danych. Zalecenia grup roboczych stanowią ramy dla dalszych działań w Smart Aarhus, a proponowane rozwiązania są skutecznie wdrażane. Niektóre z grup roboczych działają na zasadach ad hoc, a inne pracują w trybie stałym.

W sieci Sieci

Sieć jest dziś jedną z największych – a może i największą – spójną siecią bezprzewodową, każdego dnia wykorzystywaną w Aarhus przez pracowników, mieszkańców i przyjezdnych. Oprócz stałego zwiększania dostępności Internetu miasto Aarhus planuje znaczne rozszerzenie zasięgu sieci w ciągu 2014 roku, co stworzy nowe możliwości – zwłaszcza w zakresie nowych inteligentnych rozwiązań w mieście.

Partnerzy projektu:

 • Centralne Biuro Regionu Danii w Viborg
 • Urząd Miasta Aarhus
 • firma IT „Systematic”
 • VIA Universytet
 • Instytut Alexandra
 • Instytut Technologii
 • Uniwersytet w Aarhus

* Tumaczenie za www.smartaarhus.eu

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa.

Miasto chaosu

Hałas, upał, ruch. Ludzie, tłok, samochody i rowery, budynki stawiane według widzimisię dzielonego przez możliwości finansowe. O indyjskim mieście Chennai, mieście chaosu, opowiedział nam Antoni Styrczula, trener, coach, były doradca Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Lekcje architektury w polskich szkołach

Polskie miasta nie należą do czołówki rankingu najpiękniejszych miast świata. By zakończyć rządy urbanistycznego chaosu, Izba Architektów rozpoczęła wdrażanie projektu, w ramach którego uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się planowania przestrzennego. 

Dwa ekoświaty

Bad Belzig leży 70 km na południowy zachód od Berlina. Mieści się tu eksperymentalny ośrodek ekologiczny. Z kolei ok. 250 km na północny zachód rośnie supernowoczesne ekologiczne centrum Hamburga.

Architektura w służbie równowagi

Zrównoważony rozwój miast to nie tylko dbałość o to, by zieleń nie zniknęła pod betonem. Idea zrównoważonego rozwoju w architekturze to projektowanie, budowanie i użytkowanie z myślą o dniu jutrzejszym.