Ekologia

Deklaracja Milenijna

Jednym z najdonioślejszych aktów wydanych przez ONZ była tzw. Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych wydana 8 września 2000 roku. Dokument został uchwalony na 55 Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbywającej się w dniach 6–8 września 2000 roku na Szczycie Milenijnym. Głównym twórcą koncepcji Deklaracji był Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan, który stworzył, będący podstawą dla Deklaracji, raport „My ludy: rola Narodów Zjednoczonych w Dwudziestym Pierwszym wieku”.

Więcej ozonu

Światowa Organizacja Meteorologiczna ma dobre wieści – powłoka ozonowa otaczająca naszą planetę urosła. Po raz pierwszy od 3 dekad.