Zrównoważony rozwój

Spotkanie informacyjne URBACT III

6 lutego 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie informacyjne Programu URBACT III. Wiceminister Paweł Orłowski w swoim wystąpieniu przedstawił korzyści związane z prowadzeniem zintegrowanego rozwoju miast oraz działania ministerstwa w tym zakresie.

„Smart city” to efektywne wykorzystywanie zasobów i potencjałów zarówno w granicach miast,  jak i w ramach ich obszarów funkcjonalnych.

Dwa ekoświaty

Bad Belzig leży 70 km na południowy zachód od Berlina. Mieści się tu eksperymentalny ośrodek ekologiczny. Z kolei ok. 250 km na północny zachód rośnie supernowoczesne ekologiczne centrum Hamburga.

Wspólne miasto Mondermana

Shared space to idea, wg której miejska ulica należy zarówno do pieszego, jak i kierowcy. Bez znaków, świateł, nakazów i zakazów. W zgodzie z naturą ludzką.

27 zasad zrównoważonego rozwoju

Pojęcie zrównoważonego rozwoju już od wielu lat pojawia się w dyskusjach o przyszłości – przyszłości miast, ludzi, świata zwierząt, szeroko rozumianego środowiska naturalnego.