Trwałe i zrównoważone osiedle mieszkaniowe BedZED

Od marca 2002 roku w londyńskiej dzielnicy Sutton, w południowo-wschodniej części tzw. Wielkiego Londynu, funkcjonuje wyjątkowe osiedle mieszkaniowe  – BedZED (Beddington Zero Energy Development).  Jest pierwszym i największym ekologicznym osiedlem mieszkaniowym w Wielkiej Brytanii. Jego twórcy postanowili je wybudować, by sprawdzić, czy uda się zrealizować ideę stworzenia osiedla o zerowej energii kopalnej, które będzie ekologicznym i przyjemnym miejscem do życia.

W BedZED mieszka obecnie 220 osób. Osiedle składa się z 82 mieszkań o mieszanym przeznaczeniu:

 • 34 przeznaczone do sprzedaży komercyjnej
 • 23 spółdzielcze
 • 10 dla kluczowych pracowników
 • 15 mieszkań socjalnych z czynszem na przystępnym poziomie

Dodatkowo:

 • 1600 m2 powierzchni przeznaczonej na działalność warsztatową
 • sklep
 • kawiarnia
 • obiekty sportowe
 • ośrodek zdrowia i placówka dla dzieci z kolejnymi 14 apartamentami galeriowymi przeznaczonymi do sprzedaży komercyjnej

Do zaspokojenia potrzeb energetycznych BedZED wykorzystywana jest tylko energia pochodząca ze źródeł odnawialnych. Osiedle jest neutralne pod względem emisji zanieczyszczeń do środowiska: ścieków, odpadów i CO2.

Po pierwsze EKO

Projekt ma następujące cele:

 • rezygnację z wykorzystywania paliw kopalnych
 • redukcję o 50% energii stosowanej w transporcie zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji osiedla (promowanie
 • transportu publicznego i rowerów oraz inicjatywę współdzielenia samochodów)
 • zmniejszenie o 60% zużycia energii w porównaniu z krajową średnią brytyjskich gospodarstw domowych
 • zmniejszenie o 90% potrzeb grzewczych
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii
 • zmniejszenie o 30% zużycia wody
 • redukcję produkcji odpadów i zachęcenie do recyklingu
 • użycie materiałów budowlanych od lokalnych dostawców (zlokalizowanych w promieniu maks. 60 km)
 • rozwój lokalnych zasobów (lokalna sieć rolno-spożywcza)
 • rozwój różnorodności biologicznej

BedZED na start

Głównym czynnikiem sprawczym projektu BedZED było środowisko naturalne. Projekt został zainicjowany przez BioRegional Development Group jako przykład pokazujący, że zrównoważony sposób życia jest możliwy przy zachowaniu nowoczesnych standardów. Osiedle zaprojektowano w taki sposób, aby doprowadzić do zmniejszenia wpływu na środowisko na różnych poziomach: w zakresie gospodarstw domowych, procesu budowlanego, energii, pracy, transportu, współżycia społecznego itp. Koncepcja i realizacja osiedla potwierdza, że możliwe jest skuteczne funkcjonowanie przy wykorzystaniu lokalnych produktów i surowców.

BedZED jest wielofunkcyjnym osiedlem o zróżnicowanej strukturze własnościowej, zbudowanym na terenach rekultywowanych należących do London Borough of Sutton, sprzedanych spółdzielni mieszkaniowej Peabody Trust. Zaprojektowanie i wybudowanie osiedla zgodnie z ideą ekologicznego pozyskiwania materiałów budowlanych i z zastosowaniem nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii to kosztowny eksperyment. By w ogóle myśleć o podjęciu się zadania zbudowania BedZED, należało skłonić do współpracy władze lokalne, które wsparły inicjatywę. Dodatkowo ziemia pod osiedle została kupiona niedrogo – poniżej ceny rynkowej z powodu planowanych inicjatyw środowiskowych. Dzięki opcji wynajęcia biur i sklepów na terenie osiedla możliwe było zmniejszenie cen mieszkań, które nie odbiegały od standardowych cen rynkowych.

BedZED został opracowany przez Peabody Trust we współpracy z Bill Dunster Architects (ZedFactory), ARUP i BioRegional Development Group oraz przez ekspertów z dziedziny ochrony środowiska. Grupa BioRegional i Bill Dunster Architects promują koncepcję BedZED Centrum, a jednocześnie mieszkańcy osiedla są odpowiedzialni za wszelkie działania związane z codziennym życiem na jego terenie, jak również z całą dzielnicą oraz zarządzaniem wspólną infrastrukturą.

Bed ZED Pawilon jest obiektem na terenie wspólnoty Hackbridge. Został zbudowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) pomiędzy Radą Sutton i Peabody Trust. W skład Pawilonu wchodzi przestrzeń publiczna dla 70 osób z niewielkim zapleczem gastronomicznym oraz świetlicą – miejscem przeznaczonym na seminaria, spotkania i warsztaty.

Co jest  Eko w BedZED

Plan zielonego transportu promuje spacery, jazdę na rowerze i korzystanie z transportu publicznego. BedZED ma dobre połączenia komunikacyjne, w tym dwie stacje kolejowe, dwie linie autobusowe i linię tramwajową. Był pierwszym osiedlem w Wielkiej Brytanii stosującym w praktyce inicjatywę car club (współdzielenie samochodów).

Wprowadzono politykę priorytetową dla pieszych: dobre oświetlenie, obniżenia krawężników dla wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich oraz elementy w układzie drogowym wymuszające na pojazdach obniżenie prędkości.

Co ważne i warte podkreślenia, projekt BedZED jako pierwszy zainicjował obligatoryjność sporządzania Zielonego Planu Transportowego jako warunku uzyskania pozwolenia na budowę. Zarówno na osiedlu, jak i w centrum dzielnicy Sutton dostępne są punkty ładowania dla samochodów elektrycznych.

Do budowy zastosowano materiały o dobrych właściwościach termicznych, które magazynują ciepło i uwalniają je w chłodniejszych okresach. W budynkach BedZED zaprojektowano tarasy od strony południowej, by zmaksymalizować zyski ciepła od słońca (tzw. bierny zysk słoneczny).

Aż 777 metrów kwadratowych pokryto panelami słonecznymi. Od strony północnej tarasów zlokalizowano rzędy pomieszczeń biurowych, gdzie minimalny zysk słoneczny zmniejsza tendencję do przegrzewania i potrzebę klimatyzacji. Domy i biura BedZED są wyposażone w wydajne niskoenergetyczne oświetlenie i efektywne energetycznie urządzenia zmniejszające wymagania elektroenergetyczne. BedZED odbiera moc o niewielkiej skali z elektrociepłowni (CHP). Ciepło z kogeneracji zapewnia ciepłą wodę, która jest rozprowadzana na terenie osiedla za pomocą sieci ciepłowniczej z rur wysokoizolowanych. Aby umożliwić mieszkańcom i pracownikom bieżące śledzenie zużycia energii elektrycznej i ciepła, w każdym lokalu mieszkalnym i biurowym zamontowano liczniki.

Zużycie wody zmniejszono do 76 litrów dziennie na osobę, z czego 18% stanowi woda deszczowa lub woda z recyklingu. Zamontowano specjalne krany, system niskiego spłukiwania toalet, mniejsze wanny. Jedną z innowacji w BedZED jest wykorzystanie systemu biofiltracji wody przy pomocy trzciny, który oczyszcza brudną wodę i dostarcza ją jako niezdatną do picia, w celach takich jak spłukiwanie w toalecie lub podlewanie.

Zastosowano także odrębny system zbiórki odpadów.

W budowie zastosowano materiały budowlane zakupione lokalne: aby zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w BedZED, zostały wybrane według kryterium niskiego wykorzystania energii pierwotnej oraz możliwości ich pozyskania w promieniu 60 km od miejsca budowy. Tam, gdzie to możliwe, osiedle BedZED zbudowane jest z naturalnych materiałów budowlanych uzyskanych w wyniku recyklingu lub z odzysku.
W budynku zamieszkało kilka rodzin o niskich dochodach (lokale dla takich mieszkańców stanowią 18%).

BedZED robi wrażenie, a sama idea wydaje się bardzo ciekawa i godna naśladowania. I na pewno taka jest, choć nie obeszło się przy powoływaniu jej do życia bez trudności. Pierwszym problemem stały się pieniądze: łączne koszty budowy i zagospodarowania osiedla BedZED sięgają 17 mln €:

 • koszty budowy (14 mln €)
 • podatki (2,5 mln €)
 • koszty planowania i audytu (0,5 mln €)

Wydatki okazały się o 30% wyższe niż oczekiwano. Po dokonaniu oceny okazało się, że uzyskanie większości wytyczonych celów uzależnione jest od proekologicznej postawy mieszkańców. Jako rekomendację dla przyszłych działań tego typu podano dokładniejszą analizę infrastruktury osiedla pod kątem użyteczności dla przyszłych mieszkańców. Istniejąca infrastruktura osiedlowa (np. system oczyszczania ścieków, segregacji odpadów czy odzysku ciepła) byłaby bardziej opłacalna na większym obszarze inwestycyjnym.

ZedFactory i Bioregional stale poszukują rozwiązań zmierzających do osiągnięcia lepszych wyników w zakresie efektywności środowiskowej.

01_Case-Studies__BedZED_Londyn_UK_DO-DRUKU

Plik w formacie PDF – BedZED, Londyn, Wielka Brytania

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013