ZEGG – Eco Vilage

W regionie Hoher Fläming, 80 km na południowy zachód od Berlina w Bad Belzig leży ekowioska. Mieszka w niej około 100 osób, żyjąc w zgodzie z naturą i jej rytmem.

Bad Belzig leży niecałą godzinę drogi od tętniącego życiem i cywilizacją Berlina. Jednak w niczym nie przypomina typowego niemieckiego miasta. Osiedle ZEGG (Zentrum für Experimentelle Gesellshaftsgestaltung) żyje rytmem natury, nie zgodnie z zegarkami wiszącymi na ścianach boksów w szklanym biurowcu.

Skąd pomysł na ekowioskę

ZEGG jest osiedlem eksperymentalnym. Powołanie do funkcjonowania tego tworu miało następujące cele:

 • Umożliwienie urzeczywistnienia marzeń
 • Realizacja utopijnych pomysłów w konkretnych lokalizacjach miejskich
 • Rozwój i praca nad alternatywnymi sposobami życia w terenach zurbanizowanych
 • Rozwój strategii komunikacji międzyludzkiej
 • Użycie odnawialnych źródeł energii w osiedlach ludzkich
 • Zmniejszenie zużycia wody o 30%
 • Redukcja produkcji odpadów i promocja recyklingu
 • Użycie materiałów budowlanych od lokalnych dostawców (zlokalizowanych w promieniu maks. 60 km)
 • Rozwój lokalnych zasobów (lokalna sieć rolno-spożywcza)
 • Rozwój różnorodności biologicznej w naturalnych obszarach
 • Pomoc w tworzeniu wzorców społecznie i ekologicznie trwałego i zrównoważonego życia

W ZEGG przestrzega się tu zasad zdrowego żywienia i dba o najmniejszy szczegół w zakresie ekologicznych rozwiązań. Jednocześnie osiedle jest międzynarodowym ośrodkiem badawczo-szkoleniowym. Eko-osiedle ZEGG (Zentrum für Experimentelle Gesellshaftsgestaltung) to także Centrum Eksperymentalnych Projektów Kulturalnych. Ośrodek został stworzony w roku 1991 przez grupę pasjonatów ekologicznych i nieustannie się rozwija. Obok funkcji mieszkaniowych pełni także rolę miejsca spotkań ludzi, dla których takie wartości jak spokój, ekologia i obcowanie z naturą są najważniejsze. Zespół międzynarodowych ekspertów prowadzi konferencje, warsztaty i szkolenia dla społeczności z całego świata zainteresowanej podniesieniem jakości życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Osiedle ZEGG należy do sieci Global Ecovillage Network Europe.

I choć ZEGG ma w nazwie „eksperymentalny”, tak naprawdę eksperymentem już nie jest – ludzie żyją tu, mieszkają, rodzą się dzieci. ZEGG stało się w pewnym momencie sposobem na życie.

Młodzieży chowanie

Dzieci są w osiedlu najważniejsze. Utworzono program ochrony i wychowania dzieci na zasadach percepcji. Oznacza to zrozumienie potrzeb każdego dziecka z osobna na różnym etapie jego rozwoju. Na terenie osiedla zbudowano specjalny obiekt dla dzieci z przestrzeniami przystosowanymi do ich potrzeb. Dzieci w szkolnym wieku uczęszczają do normalnych szkół powszechnych w pobliskiej miejscowości.

Duchowość

Osoby chcące pogłębiać swoją duchowość mają możliwość poświęcania się medytacjom. Dążą do zjednoczenia się z otoczeniem i w konsekwencji do zwiększania możliwości wpływania na to otoczenie. Duchowość ta nie jest odejściem od problemów obecnego świata, przeciwnie ma na celu stałe zwiększanie udziału jakości jednostki dla korzyści wspólnoty i dobra ogólnego.

Szef wszystkich szefów

Osiedle jest zorganizowane poprzez niezależne obszary pracy, takie jak kuchnia, przestrzenie naukowe, obiekty dla dzieci, ogród oraz pielęgnacja ziemi. Każdy z mieszkańców zapewnia wkład w rozwój społeczności. Nie ma szefa wszystkich szefów, który rozliczałby mieszkańców z tego, co zrobili na rzecz osiedla.

Budujemy dom (zielony)

Na terenie osiedla zbudowano spalarnię wiórów drzewnych, która skutecznie ogrzewa całe osiedle. Rozprowadzono także system nawadniający uprawy w otaczających ogrodach. Zamontowane panele fotowoltaiczne na dachach budynków dostarczają 24 kWp energii elektrycznej do ogólnej sieci elektroenergetycznej.

Osiedle ZEGG kontynuuje tradycje zielonych elewacji budynków będących charakterystycznym elementem zabudowy centrum Bad Belzig

Gleba na otaczającym terenie jest głównie piaskowa i bardzo słabo zatrzymuje wodę. Głównym wyzwaniem w tym zakresie jest zatem podniesienie jej żyzności poprzez użycie materiałów organicznych jak nawóz z kory drzewnej. W pobliżu domostw zlokalizowano przydomowe ogrody z koniecznymi uprawami warzyw. Na terenie osiedla zaprowadzony został ogród organiczny dostarczający owoce i warzywa dla mieszkańców.

Wege-osiedle

Żywność dla mieszkańców osiedla – wegetariańska – przygotowywana jest na miejscu. Większość produktów żywnościowych pochodzi z produkcji organicznej; z własnego ogrodu, z biologicznych ogrodów w regionie oraz z targów ze zdrową żywnością.

Struktura finansowania

Działalność osiedla ZEGG jest głównie finansowana ze źródeł pochodzących z zysków z konferencji i seminariów, udziału członków oraz od firm działających na terenie osiedla. Mieszkańcy oraz firmy są odpowiedzialne za swoje własne finansowanie. Mieszkańcy, jako udziałowcy ZEGG Spółki z o.o. biorą udział we wspólnym zarządzaniu osiedlem. ZEGG Spółka z o. o. jako właściciel terenu ponosi finansową odpowiedzialność za działalność konferencyjną. Niektórzy mieszkańcy osiedla są bezpośrednio zatrudnionymi przez Spółkę, inni prowadzą własną działalność gospodarczą na terenie osiedla lub w mieście.

ZEGG w służbie ekologii

Osiedle przyczynia się do wzmocnienia zrównoważonego rozwoju terenów sąsiednich oraz całego regionu. Działania dotyczą produkcji żywności, decentralizacji w dostarczaniu energii z biomasy, recyklingu oraz użycia lokalnych materiałów budowlanych.

Region Hoher Fläming nagrodził pracę mieszkańców osiedla ZEGG za istotne przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju w regionie. ZEGG otrzymał ponadto GEN-Europe Award za doskonałość ekologiczną.

Kilka faktów o ZEGG

 • Zajmuje teren 15 ha
 • Założycielami są ekolodzy. Którzy kilka lat temu postanowili wcielić w życie plan zbudowania ekowioski. Kupili teren historycznie niewygodny – wcześniej były tu ośrodku Stasi – i zrealizowali na nim swoje marzenie
 • Ośrodek prowadzi liczne szkolenia, w tym wyjazdowe, dotyczące ekologii. Jego eksperci są bardzo poważani
 • W ZEGG stoją budynku typu mandala – konstrukcja opiera się głownie na przemyślnie ustawionych wspornikach, zminimalizowano użycie gwoździ

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

 

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013