Rewitalizacja miejskich terenów nadrzecznych Brusseles Greenfields – Bruksela Belgia

Belgia szczyci się imponującymi osiągnięciami w zakresie ekologicznych innowacji dot. architektury i gospodarki gruntami. Film Belgia, Bruksela – rewitalizacja miejskich terenów nadrzecznych Brusseles Greenfields przedstawia pilotażowy projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych wzdłuż Kanału Brukselskiego, którego celem jest oczyszczenie skażonej gleby, poprawienie warunków środowiskowych i przywrócenie terenów miastu.

 

Dodaj komentarz

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013