Warszawska konferencja Ekologia Konstruktywnie – podsumowanie

Konferencja warszawska pod tytułem Miasto zrównoważone zakończyła cykl konferencji Ekologia Konstruktywnie. Poprzednie odbyły się we Wrocławiu i Gdańsku. Uczestnikami byli architekci i architekci, urzędnicy samorządowych jednostek terytorialnych oraz administracji rządowej, a także inwestorzy (przeważnie właściciele niewielkich firm deweloperskich). 17 grudnia, w pierwszym dniu spotkania, gościliśmy 64 osoby. Uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli 8 filmów edukacyjnych, opowiadających o dobrych praktykach zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych w Danii, Szwecji, Chorwacji, na Malcie i we Włoszech.

Tematyka obejmowała zagadnienia rewitalizacji urbanistycznej, społecznej i kulturalnej oraz gospodarki odpadami. Jeden z filmów przedstawiał futurystyczny projekt produkcji roślin w wertykalnej szklarni w mieście. O szczegółach mówią tytuły filmów:
  • Produkcja energii w ramach zamkniętego procesu gospodarowania odpadami. Zasilanie dzielnicy miasta w ciepło oraz transportu miejskiego w biopaliwo. Szwecja, Linköping.
  • Materialna i niematerialna rewitalizacja zabytkowego budynku Lazareti. Znaczenie lokalnej tradycji i kultury. Chorwacja, Dubrownik.
  • Rewitalizacja terenów wokół starych doków portowych. Znaczenie przestrzeni publicznej jako łącznika pomiędzy trzema dzielnicami w zabudowie fortecznej. Malta, Cottonera.
  • Rewitalizacja Arsenału. Włączenie powojskowych terenów w strukturę turystyczną miasta. Włochy, Wenecja.
  • Wertykalne rolnicze uprawy w miastach. Szwecja, Sztokholm.
  • Rewitalizacja terenów miejskich wokół przystani promów pasażerskich. Powiązanie z centrum miasta transportem pionowym. Malta, La Valetta.
  • Rola selektywnej zbiórki odpadów w rozwoju lokalnej turystyki. Włochy, Benevento.
  • Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych w system zielonego transportu wodnego – Gondole. Włochy, Wenecja.

Zaproponowana przez organizatorów formuła emisji filmów naprzemiennie z wygłaszanymi referatami skutecznie przeciwdziałała znużeniu i ułatwiła utrzymanie wysokiego poziomu zainteresowania uczestników aż do końca dnia. Prelegenci przedstawili wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju miast: M​onitorowanie życia i rozwoju miasta, Nowe instrumenty a kierunki rozwoju miast, Zintegrowane strategie inwestycyjne o całościowym podejściu, Innowacyjne działania miejskie w zakresie zrównoważonego rozwoju, Miasto zrównoważone, co po 2015?, Miasto dla wszystkich – włączenie i kapitał społeczny w projektowaniu miast.Mimo niewątpliwego zmęczenia – zajęcia trwały do 18:00 – widzowie żywo komentowali projekcje i referaty, dzięki czemu prelegenci uczestniczący w panelu podsumowującym mieli okazję pogłębić swoje – zawarte w referatach – refleksje.Po zamknięciu panelu dyskusyjnego uczestnicy konferencji przeszli do pobliskiej Galerii 18A, gdzie w przedwernisażowej scenerii wystawy street artu pod tytułem “Papierowe ściany” (Paper Walls) zapoznali się z efektami warsztatów architektonicznych dla młodzieży szkolnej. Warsztaty odbywały się równolegle z obradami konferencji. Pod opieką metodyków dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego wykonały zaskakująco dojrzałe 3 makiety miast zrównoważonych. Prowadzący warsztaty zaprezentowali te dokonania, a także podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z młodzieżą i drogą dochodzenia do ostatecznych rozwiązań. Po prezentacji uczestnicy konferencji zwiedzili wystawę street artu, która na początku konferencji została zaanonsowana jako przegląd działań, będących pierwotnie protestującym, nielegalnym głosem “ulicy” a obecnie stanowiących uznaną formę aktywności artystycznej w miastach. W ramach przygotowanej przez Galerię 18A niespodzianki chętni mogli doświadczyć “rzeczywistości wirtualnej”, poprzez użycie nowoczesnego sprzętu, korzystającego z obecnie dostępnych technologii. Wirtualne kaski i sterowniki pozwalają rozszerzyć pojęcie przestrzeni miasta poprzez złudzenie zwiedzania muzeum, poruszania się po wnętrzach budynków i metra. Przykłady pokazywały rozszerzenie możliwości poznawczych, mających zastosowanie nie tylko w rozrywce, ale również dających wsparcie w leczeniu zaburzeń percepcji przestrzennej.
Drugi dzień konferencji czyli „warsztaty w trójkątach zadaniowych” były okazją do konstruktywnego i inspirującego doświadczenia. Uczestnicy, zamieniając się rolami w warsztatowym „procesie decyzyjnym”, odkrywali możliwości nowych rozwiązań, pola skutecznych porozumień oraz synergicznych działań, w zależności od przyjmowanego punktu widzenia. Po przełamaniu barier mentalnych i oswojeniu się z sytuacją, członkowie grup znakomicie się bawili, czego dowodem jest ich niechęć do zakończenia warsztatów i opuszczenia sali. Wszyscy chcieli „jeszcze coś przedyskutować”, sprawdzić jeszcze jedno rozwiązanie, jeszcze o coś spytać. Było to dla organizatorów niezmiernie miłe i potraktowane zostało jako dodatkowa nagroda za starania i trudy organizacyjne. W warsztatach uczestniczyło 61 osób.W sali konferencyjnej eksponowana była wystawa plansz posterowych. Uczestnicy mieli okazję w ciągu dwóch dni zapoznać się z przykładami zrównoważonych praktyk prezentowanymi na konferencjach we Wrocławiu i Gdańsku oraz nowymi, przygotowanymi na konferencję warszawską. Na wystawę składa się 40 plansz syntetycznie opisujących wybrane przykłady rozwiązań zrównoważonego rozwoju zastosowanych w krajach europejskich.Projekt Ekologia Konstruktywnie jest skierowany do uczestników procesów kształtowania przestrzeni miast. W konferencjach z założenia nie uczestniczyli ważni goście oficjalni. Działania edukacyjne są nastawione na kształtowanie postaw zrównoważonego rozwoju, na podniesienie umiejętności współpracy, dialogu i partycypacji społecznej wśród praktyków. Dobre rozwiązania pokazane w przystępnej, atrakcyjnej formie filmów i uzupełnione referatami pozwalającymi zobaczyć przykłady w szerszym tle kulturowym, ekonomicznym, a nawet politycznym – bez wątpienia zainspirują architektów, urzędników i deweloperów do traktowania zasad zrównoważonego rozwoju jako czegoś bliskiego, przyjaznego i opłacalnego oraz możliwego do stosowania w praktyce zawodowej. Organizacja konferencji była możliwa dzięki wsparciu i współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wsparciu merytorycznemu Izby Architektów RP oraz Instytutu Rozwoju Regionalnego. Szczególne podziękowania pragniemy skierować do opiekuna projektu – Pani Anny Wielgopolan, której wnikliwość i rzetelność oceny, a także cenne uwagi profesjonalne były ogromnie pomocne.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

Dodaj komentarz

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013