Warsztaty dla dzieci w Siedlcach

26 stycznia 2016 r. w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach odbyły się urbanistyczne warsztaty dla dzieci. Celem zajęć było stworzenie makiety miasta przyszłości opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Uczestnikami warsztatów edukacyjnych byli uczniowie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach. Celem zajęć “edukacji przez zabawę” jest rozwijanie twórczego myślenia, nauka odkrywania związków przyczynowo-skutkowych, zrozumienie współzależności we współczesnym świecie, uświadomienie zagrożeń ekologicznych, ale także inspiracji płynących z natury, kreowanie wrażliwości przestrzennej z jednoczesnym wykształceniem postawy odpowiedzialności obywatelskiej i ekologicznej.

– Warsztaty miały na celu między innymi wzbudzanie świadomości wartości przestrzeni poprzez kształcenie postrzegania przestrzennego u dzieci, przekazanie wiedzy praktycznej na temat architektury i urbanistyki, rozwój postaw obywatelskich, proekologicznych, promocja przedsiębiorczości społecznie odpowiedzialnej – wylicza arch. IARP Mariusz Szabłowski, koordynator projektu „Ekologia konstruktywnie”, kanclerz Collegium Mazovia. – Edukacja przez zabawę daje możliwość maksymalnego wykorzystania wyobraźni, zachęca do indywidualnego myślenia ale uczy również współpracy w zespole. Zajęcia takie wspomagają rozwój umiejętności manualnych i grafomotorycznych oraz przybliżają techniki upcyklingu* – dodaje.

Warsztaty i praca z dziećmi jest niezbędna jeżeli myślimy o przyszłym rozwoju miast. Uczelnia ma potencjał do organizacji warsztatów, które u młodych ludzi (a więc także przyszłych decydentów) wykształcą postawy obywatelskie, odpowiedzialne oraz nauczą holistycznego, interdyscyplinarnego myślenia i działania.

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa przy współudziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje projekt pt. „Ekologia Konstruktywnie – Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych” pod patronatem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem projektu samego jest promowanie świadomości ekologicznej poprzez upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt Ekologia Konstruktywnie skierowany jest do przedstawicieli administracji publicznej, architektów, urbanistów, inwestorów i przedsiębiorców czyli osób, mających decydujący wpływ na kształtowanie środowiska zurbanizowanego zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

*upcykling – forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

Dodaj komentarz

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013