Ekologia Konstruktywnie

O kształcie miast decydują ich władze oraz inwestorzy i projektanci. Wszyscy oni mają na celu dobro wspólne. Lecz wizje tego dobra ani drogi do niego prowadzące nie są tożsame. Grupy te łączy tylko jedna wspólna cecha: niechęć do uwzględniania racji innych.

Fundamentem zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych jest zdolność widzenia miasta w pełnym kontekście obejmującym perspektywy wszystkich zainteresowanych. Pragmatyzm administracji, merkantylizm inwestorów, roszczeniowość, ale także i społecznictwo mieszkańców oraz marzenia projektantów o mieście idealnym może połączyć w sensowną całość jedynie dialog. W niniejszej publikacji pokazujemy, jak pogodzić rzeczy konieczne z niemożliwymi, aby budować miasta zrównoważone.
Publikacja jest dostępna w formacie PDF w wersji polskojęzycznej (Ekologia Konstruktywnie) oraz angielskojęzycznej (Ecology Constructively).

 

Niniejsza publikacja powstała dzięki do finansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

Dodaj komentarz

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013