Miasto zrównoważone – program konferencji

17.12.2015 r. (czwartek)

10:00 – 10:15 Oficjalne przywitanie uczestników

arch. Mariusz Szabłowski, kanclerz Collegium Mazovia, koordynator projektu Ekologia Konstruktywnie

Wystąpienia zaproszonych gości

10:15 – 10:35  Dobre praktyki europejskie

projekcja filmu pt.: Produkcja energii w ramach zamkniętego procesu gospodarowania odpadami. Zasilanie dzielnicy miasta w ciepło oraz transportu miejskiego w biopaliwo. Szwecja, Linköping. Arch Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, DeveloCity.

10:35 – 10:50  Monitorowanie życia i rozwoju miasta

dr Dominika Brodowicz, Szkoła Główna Handlowa – Zakład Miasta Innowacyjnego

10:50 – 11:10  Dobre praktyki europejskie

projekcja filmu pt.:  Materialna i niematerialna rewitalizacja zabytkowego budynku Lazareti. Znaczenie lokalnej tradycji i kultury. Chorwacja, Dubrownik.  Arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, DeveloCity.

11:10 – 11:25  Nowe instrumenty a kierunki rozwoju miast

dr Maciej Borsa, Szkoła Główna Handlowa – Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowice

11:25 – 11:45 Dobre praktyki europejskie

projekcja filmu pt.:  Rewitalizacja terenów wokół starych doków portowych. Znaczenie przestrzeni publicznej jako łącznika pomiędzy trzema dzielnicami w zabudowie fortecznej. Malta, Cottonera.  Arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, DeveloCity.

11:45 – 12:00  Zintegrowane strategie inwestycyjne o całościowym podejściu

arch. Janusz Korzeń, członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich, redaktor naczelny ogólnopolskiego czasopisma Przegląd Urbanistyczny

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 12:35 Dobre praktyki europejskie

projekcja filmu pt.:  Rewitalizacja Arsenału. Włączenie powojskowych terenów w strukturę turystyczną miasta. Włochy, Wenecja. Arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, DeveloCity.

12:35 – 12:50 Innowacyjne działania miejskie w zakresie zrównoważonego rozwoju

arch. Mariusz Szabłowski, Collegium Mazovia, koordynator projektu Ekologia Konstruktywnie

12:50 – 13:10 Dobre praktyki europejskie

projekcja filmu pt.:  Wertykalne rolnicze uprawy w miastach. Szwecja, Sztokholm. Arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, DeveloCity

13:10 – 14:10 Przerwa obiadowa

14:10 – 14:25 Dobre praktyki europejskie

Projekcja filmu pt.:  Rewitalizacja terenów miejskich wokół przystani promów pasażerskich. Powiązanie z centrum miasta transportem pionowym. Malta, La Valetta. Arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, DeveloCity.

14:25 – 14:45 Miasto zrównoważone, co po 2015?

dr inż. arch. Jacek Godlewski, Prezes oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Jeleniej Górze

14:45 – 15:00 Dobre praktyki  europejskie

Projekcja filmu pt.:  Rola selektywnej zbiórki odpadów w rozwoju lokalnej turystyki. Włochy, Benevento.  Arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, develoCity.

15:00 – 15:20 Miasto dla wszystkich – włączenie i kapitał społeczny w projektowaniu miast

dr inż. arch. Katarzyna Sadowy, Collegium Mazovia – Katedra Ekonomii i Zarządzania

15:20 – 15:40  Dobre praktyki europejskie

Projekcja filmu pt.:  Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych w system zielonego transportu wodnego – Gondole. Włochy, Wenecja. Arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, develoCity.

15:40 – 16:00 Prezentacja prac wykonanych przez dzieci w ramach towarzyszącej konferencji sesji edukacyjno-warsztatowej

arch. Dariusz Śmiechowski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

16:00 – 16:15 Przerwa kawowa

16:15 – 16:30 Dobre praktyki zrównoważonego rozwoju – prezentacja wystawy

arch. Mariusz Szabłowski, kanclerz Collegium Mazovia, Koordynator Projektu

16:30 – 17:45 Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów tematycznych

17:45 – 18:00 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia konferencji

18:00 – 19:00 Zwiedzanie wystawy „Papierowe ściany” w Galerii 18A

19:00 Kolacja

18.12.2015 r. (piątek)

9:00 – 9:15 Wprowadzenie do sesji interaktywnej

dr Maciej Borsa i arch. Krzysztof Baczyński

9:15 – 12:45 Trójkąty zadaniowe

Sesja warsztatowa pt. „wejdź w moje buty” polegająca na analizie zależności, złożoności i konfliktu interesów przez poszczególne grupy docelowe: przedstawicieli administracji publicznej, architektów/urbanistów oraz inwestorów/przedsiębiorców.  Dwukrotna zamiana ról ma doprowadzić do  zidentyfikowania rozbieżnych celów, wypracowania konsensusu oraz zdefiniowania wspólnych wniosków. Sesja prowadzona w grupach zadaniowych, moderowana przez ekspertów. W trakcie warsztatów przewidziano przerwę kawową.

12:45 – 14:00 Prezentacja wyników prac grup zadaniowych

14:00 – 14:30  Podsumowanie rezultatów i zakończenie sesji warsztatowej interaktywnej

14:30 Obiad i zakończenie konferencji

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

Dodaj komentarz

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013