O Projekcie

Projekt Ekologia konstruktywnie ma na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w grupach decydujących o rozwoju terenów zurbanizowanych (administracja publiczna, inwestorzy i przedsiębiorcy, architekci i urbaniści). Zadanie to będzie realizowane poprzez cykl trzech interaktywnych konferencji naukowych odbywających się w całej Polsce, skierowanych do trzech grup docelowych:

  • administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorców oraz inwestorów,
  • architektów oraz urbanistów.

Konferencjom towarzyszyć będą działania edukacyjne przeznaczone dla dzieci z lokalnych szkół podstawowych. Każda z konferencji poświęcona będzie odrębnemu zagadnieniu z dziedziny zrównoważonego rozwoju na terenach zurbanizowanych. Ostatnia konferencja będzie zarazem podsumowaniem całego cyklu i okazją do zaprezentowania rezultatów Projektu. W odróżnieniu od większości inicjatyw o podobnym charakterze, które adresują swoje działania zazwyczaj do wąskiej grupy odbiorców, projekt Ekologia konstruktywnie gromadzi w jednym czasie i miejscu najważniejszych uczestników realizujących ideę zrównoważonego rozwoju (tym samym odpowiadając kompleksowo na sprecyzowaną w konkursie grupę docelową) – jest to unikatowe działanie. Innowacyjne podejście niniejszego Projektu zakłada jednoczesne dotarcie do wszystkich podmiotów mających wpływ na zrównoważony rozwój, wymianę doświadczeń oraz wypracowanie rozwiązań dotyczących konstruktywnej interakcji, współzależności i współdziałania wymienionych grup. Brak wiedzy na temat odpowiednich metod i narzędzi w kontekście strategii Europa 2020 i nowej polityki Spójności na lata 2014-2020 oraz znajomości dobrych praktyk w zakresie:

  • praktycznego, skoordynowanego i holistycznego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju przez poszczególne grupy docelowe,
  • rozwiązań dotyczących konstruktywnej interakcji, współzależności i współdziałania wymienionych grup.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2014 – 31.08.2015 ORGANIZATOR: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BENEFICJENT: Collegium Mazovia – Innowacyjna Szkoła Wyższa ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce www.mazovia.edu.pl BUDŻET PROJEKTU: 1.073 234 PLZ (dofinansowanie NFOŚiGW: do 85%)

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013