Dlaczego zrównoważony rozwój jest ważny?

Idea zrównoważonego rozwoju jako taka zakłada konieczność interdyscyplinarnego współdziałania podmiotów i interesariuszy różnych dziedzin życia, wzajemnego poszanowania interesów oraz zrozumienia sytuacji, możliwości i ograniczeń pozostałych stron. Kierowanie działań informacyjno-edukacyjnych w sposób zindywidualizowany (odrębnie do poszczególnych grup docelowych) powoduje, że środowiska te nadal obracają się tylko we własnym gronie, „nie wychodząc poza swój świat”.

Aby proces zrównoważonego rozwoju przebiegał prawidłowo, niezbędna jest wielowymiarowa integracja podmiotów mających realne przełożenie na efekty środowiska zbudowanego, a więc:

  • administracji publicznej (w tym jednostki samorządu terytorialnego), – ogniwa, które wytycza kierunki rozwoju i stwarza ramy przestrzeni publicznej,
  • architektów i urbanistów – ogniwa, które fizycznie realizuje wytyczne administracji publicznej,
  • inwestorów i przedsiębiorców – ogniwa, bez którego wytyczne administracyjne oraz koncepcje realizacyjne architektów i urbanistów nie doczekałyby realizacji.

Projekt, koncentrując się na budowaniu idei partnerstwa i zrozumienia, a nie współzawodnictwa, sięga do źródeł idei zrównoważonego rozwoju, zastąpienia rządzenia współrządzeniem.

Projekt opiera się na znaczeniu czynników pozaekonomicznych, które mają dla rozwoju lokalnego coraz większe znaczenie. Czynniki pozaekonomiczne, z perspektywy praktyków i polityk UE, są istotnym ogniwem zrównoważonego rozwoju. Eksperci Banku Światowego zaznaczają, iż zrównoważony rozwój opiera się na kluczowej umiejętności współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji dla realizacji wspólnych interesów. W trakcie cyklu trzech objazdowych konferencji, Projekt umożliwi nawiązanie lokalnych sieci „partnerstwa” służących rozwojowi wspólnot. Praca nad budową kapitału społecznego – wiedzy, umiejętności i postawy zaufania jest tym, czego brakuje zwykle w projektach.

Wiedza na temat zrównoważonego rozwoju w Polsce jest coraz większa, choć nadal – jak pokazują wyniki badań oraz otaczająca nas rzeczywistość – wymaga gruntownej i wszechstronnej edukacji, zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznego jej zastosowania.

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013