Wydawnictwa pokonferencyjne i efekty

Wykłady z konferencji rejestrowane będą w postaci materiału filmowego, co pozwoli na późniejszą popularyzację wiedzy. Na kanwie zarejestrowanych wykładów przygotowane zostaną wideo-blogi, a następnie umieszczone na stronie internetowej projektu.

Przewidziano opracowanie i druk materiałów pokonferencyjnych w formie publikacji pt.: „EKOLOGIA KONSTRUKTYWNIE” (wraz z wklejoną płytą DVD z dodatkowymi materiałami edukacyjno-promocyjnymi) jako podsumowanie całości wykładów, zdobytej wiedzy i wniosków. Publikacja zawierać będzie kompendium wiedzy nt. zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych. Zawartość merytoryczna zawierać będzie również rozwiązania konkretnych zadań projektowych opracowywanych podczas warsztatów szkoleniowych, przykłady wypracowanych konsensusów, jako wspólny głos grup celowych: administracji publicznej, samorządowców, przedsiębiorców, inwestorów, architektów i urbanistów.

Dystrybucja publikacji (2000 szt.) skierowana będzie do jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych zrzeszających inwestorów i przedsiębiorców, izb zrzeszających architektów i urbanistów, instytucji branżowych oraz innych, merytorycznie właściwych adresatów.

Publikacja będzie przetłumaczona na język angielski, dzięki czemu zasięg promocji obejmie instytucje europejskie (m.in. Parlament Europejski, Komisja Europejska, Komitet Regionów) oraz innych zainteresowanych odbiorców. Anglojęzyczna wersja publikacji dostępna będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013