Opis I konferencji we Wrocławiu

5 i 6 marca 2015 r. we Wrocławiu odbędzie się I Regionalna Konferencja realizowana w ramach projektu Ekologia konstruktywnie

Tematem pierwszej z cyklu trzech konferencji naukowych realizowanych przez Collegium Mazovia w ramach projektu Ekologia konstruktywnie będzie Planowanie Przyjaznego Miasta.

Towarzyszyć jej będą: sesje warsztatowe dla samorządowców, architektów i inwestorów, panele dyskusyjne, sesja posterowa i premierowe pokazy filmów prezentujących dobre praktyki proekologiczne w krajach europejskich. Warsztaty prowadzone będą w systemie tzw. trójkątów zadaniowych.  Uczestnicy podczas zajęć przyjmą określone role – inwestora, urzędnika, architekta – by po przerwie zamienić się rolami i spojrzeć na rozwiązywany problem z zakresu planowania miasta z innego punktu widzenia.

Zajęcia prowadzone będą przez 6 trenerów w obecności 2 koordynatorów i mają w założeniu doprowadzić do wytworzenia nowych, zrównoważonych rozwiązań poprzez współpracę opartą na zrozumieniu oraz pozbawionym zawodowej rutyny podejściu. 

 

Cel konferencji

Głównym celem przedsięwzięcia jest wypracowanie i promocja zasad zrównoważonego rozwoju na terenach zurbanizowanych. Warunkiem zrównoważonego rozwoju jest umiejętność współpracy międzyludzkiej i międzyinstytucjonalnej, sztuka budowania partnerstwa i współrządzenia dla realizacji wspólnych interesów.

Konferencja skierowana jest zatem do urzędników administracji publicznej i przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, inwestorów, architektów i urbanistów.

Intencją organizatorów jest również umożliwienie wymiany doświadczeń dla wypracowania dobrych praktyk w zakresie skoordynowanego i holistycznego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju przez poszczególne grupy docelowe oraz budowanie konstruktywnej interakcji i współzależności wymienionych grup.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z konkretnymi przykładami dobrych realizacji zasad zrównoważonego rozwoju z krajów europejskich. Dobre praktyki jako źródło proekologicznych, innowacyjnych, efektywnych i sprawdzonych rozwiązań przedstawione zostaną w formie filmów edukacyjno-dokumentalnych oraz sesji posterowej.

Z uwagi na to, że idea zrównoważonego rozwoju zakłada konieczność interdyscyplinarnego współdziałania podmiotów z różnych dziedzin życia społecznego, wzajemnego poszanowania interesów oraz zrozumienia uwarunkowań i potrzeb pozostałych stron, program konferencji przewiduje także przeprowadzenie warsztatów polegających na analizie zależności, złożoności i konfliktu interesów przez poszczególne grupy docelowe.

Merytoryczną opiekę nad konferencją sprawuje Komitet naukowy

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Ekologia konstruktywnie” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt został objęty patronatem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Prelegenci:

 • dr Maciej Borsa  Szkoła Główna Handlowa – Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Prezes Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice
 • dr Dominika Brodowicz  Szkoła Główna Handlowa – Zakład Miasta Innowacyjnego
 • arch. Krzysztof Baczyński  ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, develoCity
 • arch. Janusz Korzeń  członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich, redaktor naczelny Przeglądu Urbanistycznego
 • dr inż. arch. Jacek Godlewski  prezes oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Jeleniej Górze
 • arch. Zbigniew Maćków  Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • dr inż. arch. Katarzyna Sadowy  Collegium Mazovia – Katedra Ekonomii i Zarządzania
 • arch. Mariusz Szabłowski  Koordynator Projektu, Kanclerz Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

 

Program I Konferencji Regionalnej Ekologia konstruktywnie znajduje się TUTAJ.

Konferencja kierowana jest do następujących grup:

 • administracja publiczna i samorządowa
 • inwestorzy i przedsiębiorcy
 • architekci i urbaniści

 

Informacje dotyczące uczestnictwa

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg i posiłki. Limit miejsc wynosi 60.

Każdy rejestrujący się uczestnik otrzyma automatyczne potwierdzenie złożenia formularza rejestracyjnego. Po weryfikacji zgłoszeń sekretariat Konferencji skontaktuje się (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) z zakwalifikowanymi osobami, by potwierdzić przyjęcie zgłoszenia i rejestrację na konferencję. Organizatorzy tworzą listę rezerwową chętnych do uczestnictwa w konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach 5/6 marca 2015 r. w hotelu Scandic Wrocław, ul. Piłsudskiego 49/57 (650 m od dworca głównego PKP).

MAPKA GOOGLE

Konferencję przewidziano dla 60 uczestników:

– 20 przedstawicieli administracji publicznej (w tym jednostek samorządu terytorialnego)

– 20 przedsiębiorców/inwestorów

– 20 architektów/urbanistów.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi bezpłatnie:

– jeden nocleg (5/6.03.2015) w hotelu Scandic Wrocław**** w pokoju jednoosobowym

– wyżywienie – śniadanie, obiad x 2, kolacja, serwis kawowy

Pytania można kierować do Organizatora:

Biuro projektu Ekologia Konstruktywnie

Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 633 30 32, w. 68, tel/fax: (25) 633 20 53

www.ekologiakonstruktywnie.pl

 

Koordynator Projektu:

arch. Mariusz Szabłowski

mszablowski@mazovia.edu.pl

tel. 512 326 320

 

Asystent Koordynatora Projektu:

Barbara Kałużna-Baczyńska

bkaluzna@mazovia.edu.pl

tel. 607 099 969

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013