Monthly Archives: Listopad 2014

W przededniu konferencji projektowych

Na początku roku 2015 – począwszy od marca – w ramach projektu Ekologia Konstruktywnie odbędą się trzy konferencje połączone z sesjami szkoleniowymi, warsztatowymi oraz pokazem filmów prezentujących dobre eko-praktyki w innych krajach europejskich. W związku z tym za chwil kilka ruszymy z rekrutacją. 

Szykujemy się do konferencji

„Miasta i sprawy jego, rozważane przez często zmieniających się dygnitarzy, nie mogły zdobyć się na politykę rozbudowy taką, która pozostawiałaby za sobą trwałe i liczne pamiątki i taką, która nie hamowałaby zamiarów przyszłych pokoleń.”

(inż. Eugeniusz Porębski, 1930)

Słowa inż. Porębskiego wypowiedziane blisko sto lat temu są nadal aktualne. Współczesna wiedza o ekologii jest dogłębna i coraz bardziej powszechna, jednak w Polsce rzadko przekłada się na praktykę. Poszczególne grupy decydentów kreując przestrzeń zurbanizowaną kierują się własnymi celami i niechętnie uwzględniają racje innych lub dobro wspólne.

Dwa ekoświaty

Bad Belzig leży 70 km na południowy zachód od Berlina. Mieści się tu eksperymentalny ośrodek ekologiczny. Z kolei ok. 250 km na północny zachód rośnie supernowoczesne ekologiczne centrum Hamburga.

Twój (EKO)ruch, architekcie

Wielka Brytania coraz częściej wprowadza u siebie rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z powodzeniem. Sukces nie jest jednak wynikiem odgórnych nakazów władz, a wynika z podejścia samych mieszkańców Wysp.

Wspólne miasto Mondermana

Shared space to idea, wg której miejska ulica należy zarówno do pieszego, jak i kierowcy. Bez znaków, świateł, nakazów i zakazów. W zgodzie z naturą ludzką.

Więcej ozonu

Światowa Organizacja Meteorologiczna ma dobre wieści – powłoka ozonowa otaczająca naszą planetę urosła. Po raz pierwszy od 3 dekad.