Monthly Archives: Maj 2015

Energia odnawialna ma potężną moc

Do powierzchni Ziemi dociera 89 petawatów mocy pochodzącej z energii słonecznej. Jest to około 6000 razy więcej niż wynosi zapotrzebowanie ludzkości (około 15 terawatów). Około 1% tej mocy zamienia się w moc wiatrów. Sumaryczna moc wiatrów sięga 900 terawatów (60 razy więcej niż zapotrzebowanie ludzkości). Część mocy wywołuje parowanie wody, która następnie spada na Ziemię w postaci opadów i tworzy rzeki. Moc rzek którą można wykorzystać do generowania energii jest szacowana na 7,2 terawata (około 50% światowego zapotrzebowania). Energia geotermalna ma jest generowana przez rozpad radioaktywnych izotopów we wnętrzu Ziemi. Jej moc szacowana jest na około 46 terawatów.

400px-Available_Energy-pl.svg

(źródło: Wikipedia)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zależy od jej koncentracji. Choć najobfitszym źródłem energii jest promieniowanie słoneczne, jest ona najbardziej rozproszona. Z 1 m² powierzchni oświetlonej słońcem w zenicie można otrzymać maksymalnie około 1 kilowata energii. Energia wiatru może być bardziej skoncentrowana, a pojedyncza turbina wiatrowa może mieć moc kilku megawatów. Elektrownie wodne wykorzystujące wodę spływającą z dużego obszaru mogą wytwarzać moc liczoną w gigawatach.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

Wygodne życie w Smart Cities

Inteligentne miasto (ang. Smart City) to miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Ta część definicji zwraca głównie uwagę na rolę szeroko rozumianych technologii IT.

Deklaracja Milenijna

Jednym z najdonioślejszych aktów wydanych przez ONZ była tzw. Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych wydana 8 września 2000 roku. Dokument został uchwalony na 55 Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbywającej się w dniach 6–8 września 2000 roku na Szczycie Milenijnym. Głównym twórcą koncepcji Deklaracji był Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan, który stworzył, będący podstawą dla Deklaracji, raport „My ludy: rola Narodów Zjednoczonych w Dwudziestym Pierwszym wieku”.

Fujisawa – Suistinable Smart Town

Firma Panasonic stworzyła zrównoważone miasteczko, w którym będzie można wprowadzić różne modele kompleksowych rozwiązań ekologicznych dla całego domu, budynku i miasta, które łączą technologie energetyczne firmy z ochroną środowiska.

Ekologiczne budynki biurowe

Powierzchnie biurowe stają się coraz bardziej komfortowe a „zielone” budynki użyteczności publicznej stają się powoli standardem. W 2014 roku blisko 100 obiektów zyskało certyfikat świadczący m.in. o niskim zużyciu energii BREEAM, podczas gdy na początku 2013 roku było ich ok. 150. Coraz częściej energooszczędne stają się również obiekty handlowe i magazyny.

Ekologia w domu

Styl życia i zachowania konsumenckie mają wpływ na środowisko naturalne. Zasady życia w zgodzie z ekologią wymagają wprowadzenia pewnej dyscypliny, ale nie są zbyt uciążliwe. Konsekwencje niezrównoważonej gospodarki mogą się okazać poważne, więc włożenie nieco wysiłku w zmianę stylu życia nie stanowi wysokiego kosztu. Co zatem robić na co dzień we własnym domu?

Przyrodnicza Noc Muzeów 2015

16-17 maja – kolejna Noc Muzeów. Z tej okazji w całej Polsce będzie można bezpłatnie zwiedzać muzea i wiele innych instytucji kulturalnych. Ministerstwo Środowiska zachęca do skorzystania z atrakcji dla odwiedzających.

IMG_0484

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) 

Zwiedzanie w Muzeum Geologicznym PIG-PIB rozpocznie się już o 19.00 i potrwa do północy. W tym czasie goście będą mogli zwiedzić ekspozycję stałą, a także wystawę fotograficzną „Islandia – wyspa czterech żywiołów”. O 21.00 rozpoczną się podchody w muzeum – gra z nagrodami, w której uczestnicy będą szukali ukrytych w różnych miejscach sali wystawowej okazów i zagadek.