Monthly Archives: Czerwiec 2015

Najgroźniejsze na drodze – „clunkers”

Ekologia od dawna głosi, że „clunkers” („gruchoty”,  „rzęchy”) na drodze przyczyniają się do emisji zanieczyszczeń w zastraszającym tempie. Nowe badania z Uniwersytetu w Toronto potwierdzają teorie ekologów: 25 procent samochodów osobowych i ciężarowych odpowiada za 90 procent zanieczyszczeń powietrza, którym oddychamy. Naukowcy zmierzyli emisję spalin jadących pojazdów, aby ustalić dokładnie, jaki jest jej wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Niektóre ich wnioski były dość zaskakujące.

Polka z nagrodą World Summit Youth Award (WSYA)

Aleksandra Zemke, jako pierwsza Polka w historii, zdobyła prestiżową nagrodę World Summit Youth Award (WSYA), przyznawaną najlepszym projektom wykorzystującym internet i nowe technologie do wspierania wyznaczonych przez ONZ Milenijnych Celów Rozwoju.

II Konferencja Regionalna w Gdańsku – pierwsze informacje

We wrześniu spotykamy się na II Konferencji Regionalnej w ramach projektu Ekologia konstruktywnie. Tym razem zapraszamy do Gdańska.  Podczas konferencji zajmiemy się następującymi zagadnieniami: 

1. ŚRODOWISKO MIEJSKIE I ZMIANY KLIMATU W MIEŚCIE

Agenda 21 jest narzędziem, które pomaga miastom w maksymalnym wykorzystaniu ich istotnej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym. Odbywa się to poprzez promowanie lepszej polityki ochrony środowiska i programów, mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia i poprawę zarządzania środowiskiem miejskim.

Konferencja we Wrocławiu – wystąpienia prelegentów

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wykładów podczas konferencji we Wrocławiu zamieszczamy zarejestrowane kamerą wystąpienia prelegentów.

Kolejne, równie interesujące wykłady znajdą się w programie II konferencji Ekologia konstruktywnie, która odbędzie się we wrześniu w Gdańsku. Już teraz, przed wakacjami, serdecznie zapraszamy na II konferencję do hotelu Orle. W nadmorskiej scenerii będziemy rozmawiać, słuchać wykładów i oglądać kolejne filmy z cyklu Ekologia konstruktywnie. 

Pieniądze na ekoprojekty

25 mln zł ze środków krajowych i ponad 200 mln zł z Unii Europejskiej do wzięcia na przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska, przyrody i klimatu. Od 1 czerwca 2015 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów z programu LIFE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.

Do projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska (POŚ) wdrożono przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/18/UE) w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (dyrektywa Seveso III). Dyrektywa reguluje kwestie zapobiegania poważnym awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska.