Monthly Archives: Sierpień 2015

Rusza rejestracja na konferencję w Gdańsku

W zakładce Konferencja w Gdańsku dostępny jest formularz rejestracyjny dla uczestników konferencji Ekologia konstruktywnie.

Zapraszamy na projekcję nowych filmów o dobrych praktykach proekologicznych w Europie. Spotykamy się nad Bałtykiem, w hotelu ORLE!

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym przyjęty przez Radę Ministrów

W komunikacie Rady Ministrów RP czytamy:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy jest wynikiem realizacji obowiązku nałożonego na ministra infrastruktury i rozwoju, dotyczącego przeglądu i analizy zasad, sposobu i warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów w obszarze kształtowania ładu przestrzennego. Projekt noweli służy także realizacji postulatów zawartych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju

Nowa Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju mają ogromne historyczne znaczenie dla całego świata – dla naszej planety i wszystkich ludzi.

1 stycznia 2016 roku realizacja 17 celów zrównoważonego rozwoju zawartych w   Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 – przyjetych przez światowych przywódców we wrześniu 2015 roku podczas historycznego szczytu ONZ – oficjalnie weszła w życie. Przez kolejnych 15 lat, mając na uwadze uniwersalne dla wszystkich państw członkowskich cele, będą podejmowane działania zmierzające do wyeliminowania ubóstwa, nierówności i ograniczenia skutków zmian klimatu.