Monthly Archives: Styczeń 2016

Warsztaty dla dzieci w Siedlcach

26 stycznia 2016 r. w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach odbyły się urbanistyczne warsztaty dla dzieci. Celem zajęć było stworzenie makiety miasta przyszłości opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Uczestnikami warsztatów edukacyjnych byli uczniowie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach. Celem zajęć “edukacji przez zabawę” jest rozwijanie twórczego myślenia, nauka odkrywania związków przyczynowo-skutkowych, zrozumienie współzależności we współczesnym świecie, uświadomienie zagrożeń ekologicznych, ale także inspiracji płynących z natury, kreowanie wrażliwości przestrzennej z jednoczesnym wykształceniem postawy odpowiedzialności obywatelskiej i ekologicznej.

Warszawska konferencja Ekologia Konstruktywnie – podsumowanie

Konferencja warszawska pod tytułem Miasto zrównoważone zakończyła cykl konferencji Ekologia Konstruktywnie. Poprzednie odbyły się we Wrocławiu i Gdańsku. Uczestnikami byli architekci i architekci, urzędnicy samorządowych jednostek terytorialnych oraz administracji rządowej, a także inwestorzy (przeważnie właściciele niewielkich firm deweloperskich). 17 grudnia, w pierwszym dniu spotkania, gościliśmy 64 osoby. Uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli 8 filmów edukacyjnych, opowiadających o dobrych praktykach zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych w Danii, Szwecji, Chorwacji, na Malcie i we Włoszech.

Czy hałas faktycznie zanieczyszcza środowisko?

Podając za Wikipedią, hałas – to zbyt głośne dźwięki w danym miejscu i czasie, odbierane jako bezcelowe, uciążliwe i szkodliwe. Reakcja na hałas w dużym stopniu zdeterminowana jest nastawieniem psychicznym.

Dźwięk jest wrażeniem słuchowym spowodowanym falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym. W przypadku ludzi praktycznie zawsze tym ośrodkiem jest powietrze. Fala słyszalna przez człowieka ma częstotliwość od około 16 do 20 tys. drgań na sekundę. Fale których ludzie nie słyszą, także nie pozostają obojętne dla zdrowia. Nie zmienia to jednak faktu, że dźwięk jest wrażeniem.