Monthly Archives: Marzec 2016

Rewitalizacja miejskich terenów nadrzecznych Brusseles Greenfields – Bruksela Belgia

Belgia szczyci się imponującymi osiągnięciami w zakresie ekologicznych innowacji dot. architektury i gospodarki gruntami. Film Belgia, Bruksela – rewitalizacja miejskich terenów nadrzecznych Brusseles Greenfields przedstawia pilotażowy projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych wzdłuż Kanału Brukselskiego, którego celem jest oczyszczenie skażonej gleby, poprawienie warunków środowiskowych i przywrócenie terenów miastu.