Zakończenie cyklu konferencji Ekologia Konstruktywnie

Serdecznie dziękujemy uczestnikom III konferencji pt. Miasto Zrównoważone w ramach cyklu Ekologia Konstruktywnie za przybycie, zaangażowanie w dyskusję i zajęcia warsztatowe. Dziękujemy prelegentom i autorom opracowań konferencyjnych oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do urzeczywistnienia tego wydarzenia.

Zespół organizacyjny będzie systematycznie udostępniał wyniki opracowań poprzez stronę internetową Projektu. Ze względów technicznych musi to zająć kilka dni. Wszyscy uczestnicy otrzymają pocztą publikację wraz z płytą DVD zawierającą 24 filmy edukacyjne i plansze wystawowe. Nastąpi to pod koniec I kw 2016 roku.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

Już teraz zamieszczamy pierwszy film z konferencji. Kolejne wkrótce.

Kosowo – przestrzenie publiczne w miastach

KOSOWO – MIEJSKIE PROGRAMY PARTYCYPACYJNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

17 lutego 2008 Kosowo ogłosiło swoją niepodległość i stało się Republiką Kosowa. Kraj ten uznało 105 ze 193 państw członkowskich ONZ, 23 państwa członkowskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz 24 kraje z 28 krajów członkowskich NATO. Od zakończenia wojny domowej Kosowem zarządza Tymczasowa Misja Administracyjna Narodów Zjednoczonych wraz z władzami Republiki Kosowa, przy pomocy wojsk NATO.

Większość mieszkańców Kosowa stanowią obecnie Albańczycy, mniejszość stanowi ludność serbska. Nad Prisztiną, stolicą muzułmańskiego Kosowa, góruje nowa katedra katolicka pod wezwaniem Świętej Matki Teresy z Kalkuty, która urodziła się w macedońskim Skopje, a jej rodzice pochodzili z Kosowa, z czego mieszkańcy Kosowa są dumni. Problemy narodowościowe wydają się niełatwe, jednak przed Kosowem stoi dziś szereg nowych wyzwań, z których najpilniejsze są problemy urbanizacji.

II Regionalna Konferencja z cyklu Ekologia Konstruktywnie już za nami

Tematem konferencji w Gdańsku był Klimat miasta. Dyskutowaliśmy jednak nie tylko o zmianach klimatycznych, reagowaniu na klimatyczne zjawiska kryzysowe oraz gospodarowaniu wodą i odpadami. Zainspirowani przykładami pokazanymi w filmach poświęciliśmy trochę czasu na rozmowy o udziale społeczeństwa w planowaniu przestrzennym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Temat kolejnej, warszawskiej konferencji wydaje się zatem bardzo nośny i atrakcyjny. Będzie nim Partycypacja społeczna.

Widzimy się w Warszawie w początkach grudnia.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

 

Renaturyzacja Pasa Nadmorskiego Gdańska

Władze Gdańska chcą przywrócić dawną świetność nabrzeża. Szersze plaże, pas wydm i oś widokową ma zapewnić wycinka drzew. Urzędnicy planują renaturyzację Pasa Nadmorskiego. Projekt ma na celu przywrócenie dawnego obrazu plaży i przyległych terenów.

Jakie filmy zobaczymy podczas I dnia Konferencji w Gdańsku

KOSOWO (Pristina, Peja, Frizern, Hani i Elezit, Rahovec, Junik)

Po wojnie domowej zakończonej w 1999 roku, sytuacja ekonomiczna i społeczna w Kosowie była dalece nieustabilizowana. W kraju panował chaos nieskoordynowanej odbudowy, zagospodarowanie terenów miało charakter dziki i nielegalny. Brakowało specjalistów, którzy dzięki fachowej wiedzy mogliby wprowadzić ład przestrzenny.

Rusza rejestracja na konferencję w Gdańsku

W zakładce Konferencja w Gdańsku dostępny jest formularz rejestracyjny dla uczestników konferencji Ekologia konstruktywnie.

Zapraszamy na projekcję nowych filmów o dobrych praktykach proekologicznych w Europie. Spotykamy się nad Bałtykiem, w hotelu ORLE!

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.