Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym przyjęty przez Radę Ministrów

W komunikacie Rady Ministrów RP czytamy:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy jest wynikiem realizacji obowiązku nałożonego na ministra infrastruktury i rozwoju, dotyczącego przeglądu i analizy zasad, sposobu i warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów w obszarze kształtowania ładu przestrzennego. Projekt noweli służy także realizacji postulatów zawartych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju

Nowa Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju mają ogromne historyczne znaczenie dla całego świata – dla naszej planety i wszystkich ludzi.

1 stycznia 2016 roku realizacja 17 celów zrównoważonego rozwoju zawartych w   Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 – przyjetych przez światowych przywódców we wrześniu 2015 roku podczas historycznego szczytu ONZ – oficjalnie weszła w życie. Przez kolejnych 15 lat, mając na uwadze uniwersalne dla wszystkich państw członkowskich cele, będą podejmowane działania zmierzające do wyeliminowania ubóstwa, nierówności i ograniczenia skutków zmian klimatu.

Klimat, infrastruktura, finanse – jak żyje miasto. II Konferencja Regionalna Ekologia Konstruktywnie

II Konferencja Regionalna 24-25 września 2015, GDAŃSK

Rejestracja rozpocznie się wkrótce!

favicon

  • Środowisko miejskie i zmiany klimatu w mieście
  • Woda, higiena i infrastruktura miejska
  • Gospodarka miasta i finansowanie mieszkalnictwa
  • Ryzyka i zarządzanie katastrofami i zjawiskami kryzysowymi
  • Zagraniczne przykłady filmowe
  • Zagraniczne przykłady projektowe (sesja posterowa)

Najgroźniejsze na drodze – „clunkers”

Ekologia od dawna głosi, że „clunkers” („gruchoty”,  „rzęchy”) na drodze przyczyniają się do emisji zanieczyszczeń w zastraszającym tempie. Nowe badania z Uniwersytetu w Toronto potwierdzają teorie ekologów: 25 procent samochodów osobowych i ciężarowych odpowiada za 90 procent zanieczyszczeń powietrza, którym oddychamy. Naukowcy zmierzyli emisję spalin jadących pojazdów, aby ustalić dokładnie, jaki jest jej wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Niektóre ich wnioski były dość zaskakujące.

Polka z nagrodą World Summit Youth Award (WSYA)

Aleksandra Zemke, jako pierwsza Polka w historii, zdobyła prestiżową nagrodę World Summit Youth Award (WSYA), przyznawaną najlepszym projektom wykorzystującym internet i nowe technologie do wspierania wyznaczonych przez ONZ Milenijnych Celów Rozwoju.

II Konferencja Regionalna w Gdańsku – pierwsze informacje

We wrześniu spotykamy się na II Konferencji Regionalnej w ramach projektu Ekologia konstruktywnie. Tym razem zapraszamy do Gdańska.  Podczas konferencji zajmiemy się następującymi zagadnieniami: 

1. ŚRODOWISKO MIEJSKIE I ZMIANY KLIMATU W MIEŚCIE

Agenda 21 jest narzędziem, które pomaga miastom w maksymalnym wykorzystaniu ich istotnej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym. Odbywa się to poprzez promowanie lepszej polityki ochrony środowiska i programów, mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia i poprawę zarządzania środowiskiem miejskim.

Konferencja we Wrocławiu – wystąpienia prelegentów

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wykładów podczas konferencji we Wrocławiu zamieszczamy zarejestrowane kamerą wystąpienia prelegentów.

Kolejne, równie interesujące wykłady znajdą się w programie II konferencji Ekologia konstruktywnie, która odbędzie się we wrześniu w Gdańsku. Już teraz, przed wakacjami, serdecznie zapraszamy na II konferencję do hotelu Orle. W nadmorskiej scenerii będziemy rozmawiać, słuchać wykładów i oglądać kolejne filmy z cyklu Ekologia konstruktywnie. 

Pieniądze na ekoprojekty

25 mln zł ze środków krajowych i ponad 200 mln zł z Unii Europejskiej do wzięcia na przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska, przyrody i klimatu. Od 1 czerwca 2015 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów z programu LIFE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.