Pasywny budynek biurowy Aeropolis II został zrealizowany na podstawie konkursu, który rozstrzygnięto w 2005 roku. Zwycięski projekt autorstwa pracowni Architectesassocies zakładał modelowe zintegrowane podejście w procesie projektowania i budowy, uwzględniające szeroki zakres działań w trzech powiązanych ze sobą sferach: społecznej, logistycznej i ekonomicznej.

Podczas realizacji za najważniejsze uznano te elementy, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii z innych źródeł nieodnawialnych. Główne środki finansowe przeznaczono więc na uzyskanie efektywnej termoizolacji przegród zewnętrznych (takich jak elewacje, dachy, piwnice) oraz zapewnienie prawidłowej naturalnej w dzień i wymuszonej w nocy wentylacji we wszystkich pomieszczeniach biurowych, bez uciekania się do stosowania energochłonnych systemów chłodzenia. Z uwagi na zwartość bryły obiektu skoncentrowanego wokół centralnego patio, możliwe stało się zmniejszenie powierzchni przegród zewnętrznych, co w efekcie obniżyło straty ciepła. Główna konstrukcja nośna została wykonana ze zbrojonego betonu porowatego, co pozwoliło na wykorzystanie efektu bezwładności cieplnej: w ciągu dnia ciepło wytworzone w obszarach roboczych jest pochłaniane przez konstrukcję budynku, a następnie usuwane w nocy poprzez automatycznie otwierane kratki wentylacyjne.
Ściany zewnętrzne fasady składają się z prefabrykowanych ram drewnianych. Ponieważ do konstrukcji ramy zamiast aluminium wybrano drewno, udało się zdecydowanie zmniejszyć wykorzystanie tego energochłonnego materiału. Zastosowano ramy drewniane dwojakiego rodzaju: jedne pokryte są taflą przeźroczystego szkła z zewnątrz i wypełnione grubą warstwą izolacji osłoniętą drewnianymi panelami, drugie natomiast zostały wypełnione potrójnie szklonymi zestawami okiennymi. Z uwagi na różne szerokości ram, możliwe było swobodne ukształtowanie przestrzeni biurowych na różnych kondygnacjach. Dopełnieniem tej swoistej „gry elementów stałych i szczelin” są ramy z chroniącymi przed słońcem, automatycznie otwieranymi żaluzjami wraz z uchylającymi się – również automatycznie – kratkami wentylacyjnymi.

08_Aeropolis-II_Bruksela_Belgia_DO-DRUKU

Aeropolis-II_Bruksela_Belgia

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013