Konferencje

Każda z trzech konferencji organizowanych w ramach projektu Ekologia Konstruktywnie poświęcona będzie odrębnemu pakietowi zagadnień z dziedziny zrównoważonego rozwoju na terenach zurbanizowanych. Podczas ostatniej konferencji nastąpi również podsumowanie całego cyklu.

Tematyka całego cyklu konferencji obejmuje pełen zakres dziedzin szczegółowych definiujących zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych szczególnie w kontekście adaptacji do zmian klimatu:

  • Prezentacja dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego planowania miasta. Promowanie wizji miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku.
  • Zagospodarowanie wód opadowych, mała retencja w miastach, rewaloryzacja małych akwenów. Rewitalizacja przyrodnicza i ekspansja terenów zielonych w celu przeciwdziałania miejskiej wyspie ciepła.
  • Racjonalne gospodarowanie przestrzenia miejską i planowanie inwestycji infrastrukturalnych.
  • Polityka zdrowotna i ochrona zdrowia w warunkach zmian klimatu. Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w mieście.
  • Transport zrównoważony (promowanie tramwajów, trolejbusów, autobusów na gaz i prąd, samochodów elektrycznych itd.)
  • Podsumowanie dotychczasowych konferencji regionalnych i próba zdefiniowania miasta zrównoważonego szczególnie w kontekście zmian klimatu

 

Terminy:

 

Wrocław, 5-6 marca 2015

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013