Monthly Archives: Kwiecień 2015

Zanieczyszczenie pyłem w Warszawie przekroczyło poziom dopuszczalny

W połowie kwietnia odnotowano w śródmieściu Warszawy przekroczenie dopuszczalnego poziomu szkodliwej substancji. Substancja szkodliwa to, zgodnie z komunikatem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pył zawieszony PM10 (zanieczyszczenia o średnicy do 10 mikrometrów).  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega, że w niedalekiej przyszłości przekroczony zostanie także poziom takich substancji jak: PM2,5 (zanieczyszczenia o średnicy do 2,5 mikrometra), benzopiren oraz dwutlenek azotu. Dotyczyć to będzie całej Warszawy oraz innych miast i miejscowości na Mazowszu. Przyczyną przekroczenia zawartości substancji szkodliwych jest przede wszystkim ogrzewanie indywidualnych domów węglem i odpadami oraz komunikacja samochodowa.

O czym były wykłady podczas Konferencji we Wrocławiu?

Konferencja we Wrocławiu została oceniona przez uczestników jako bardzo udana. Podobała się zarówno jej formuła (wykłady przeplatane projekcją filmów na temat praktyk zrównoważonego rozwoju) jak i organizacja. Uczestnicy wrocławskiej konferencji Planowanie Miasta Przyjaznego mogli wcześniej  przeczytać streszczenia (abstrakty) wystąpień.

Zapach wielkiego miasta

Jaką przyjemnością jest przechodzenie od jednego królestwa zapachu do drugiego po wąskich uliczkach starego miasta!  Zapachy sklepu ze słodyczami sprawiają, że zaczyna się myśleć o niewinności i ciekawości dzieciństwa;  pisze Juhani Pallasmaa w swojej książce o architekturze i zmysłach.  Zapach miasta buduje koloryt miejsca i jego tożsamość nawet wtedy jeśli jest on osobliwy,  jak to ma miejsce pachnącej stęchlizną Wenecji czy bocznych zaułkach starych miast, pachnących kwaśnym i oleistym zapachem zaplecza restauracji i barów piwnych. 

2012 Rio de Janeiro – deklaracja „Przyszłość jakiej chcemy” czyli ubóstwo największym zagrożeniem świata

W czerwcu 2012 roku przedstawiciele ponad 100 krajów spotkali się na kolejnym Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, zatytułowanym „Rio +20”. W czasie 20 lat, które upłynęły od poprzedniego takiego spotkania, liczba ludzi na świecie wzrosła z 5,5 mld do prawie 7 mld, a wraz z nią wzrosła także skala problemów świata, na którą składają się m.in. skrajne ubóstwo dotykające co piątego obywatela świata, egzystencja 2,5 miliarda ludzi w warunkach prymitywnych, bez dostępu do podstawowych urzadzeń sanitarnych, rosnąca emisja gazów cieplarnianych, zagrażająca zagładą jednej trzeciej gatunków żyjących na Ziemi.