Program II Regionalnej Konferencji w Gdańsku

Środowisko Miasta, GDAŃSK, 24-25 września 2015, Centrum Konferencyjne HOTEL ORLE GDAŃSKul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk Sobieszewo

Program konferencji

24.09.2015 r. (czwartek)

9.00 – 9.10 Oficjalne przywitanie uczestników

arch. Mariusz Szabłowski, kanclerz Collegium Mazovia, koordynator projektu

dr arch. Maciej Borsa, Szkoła Główna Handlowa – Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Towarzystwo Urbanistów Polskich, moderator konferencji

9.10 – 9.30 Dobre praktyki europejskie, projekcja filmu pt.:

Syrakuzy, Włochy – rewitalizacja urbanistyczno-architektoniczna historycznego centrum wyspy Ortigia w kontekście założeń zrównoważonego rozwoju

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, DeveloCity

9.30 – 9.50 Środowisko miejskie: środowisko zrównoważone, zarządzanie zasobami naturalnymi, planowanie środowiskowe i zarządzanie

dr inż. arch. Jacek Godlewski, Prezes oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Jeleniej Górze

9.50 – 10.10 Dobre praktyki europejskie, projekcja filmu pt.:

Kosowo – główne założenia planowania partycypacyjnego pod patronatem ONZ (UN HABITAT) – przestrzenie publiczne w miastach oraz w „osiedlach nieformalnych”

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, DeveloCity

10.10 – 10.30 Gospodarka miasta: powiązanie między terenami zurbanizowanymi i niezurbanizowanymi, gospodarka miejska i regionalna

arch. Janusz Korzeń, członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich, redaktor naczelny

ogólnopolskiego czasopisma Przegląd Urbanistyczny

10.30 – 10.50 Dobre praktyki europejskie, projekcja filmu pt.:

Aarhus, Dania – zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, DeveloCity

10.50 – 11.10 Zielony transport miejski i energia 

dr Maciej Borsa, Szkoła Główna Handlowa – Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Prezes Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice

11.10 – 11.30 Przerwa na kawę

11.30 – 11.50 Dobre praktyki europejskie, projekcja filmu pt.:

Syrakuzy, Włochy – kultura, tradycja i edukacja jako istotny element zrównoważonego rozwoju 

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, DeveloCity

11.50 – 12.10 Woda i odpady: woda, higiena, gospodarka odpadami

arch. Mariusz Szabłowski, Kanclerz Collegium Mazovia, Koordynator Projektu

12.10 – 12.30 Dobre praktyki europejskie, projekcja filmu pt.:

Kosowo – przywrócenie miejskich terenów zielonych oraz przeciwdziałanie  wylewom wód rzecznych efektem planowania partycypacyjnego pod patronatem ONZ (UN HABITAT) 

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, DeveloCity

12.30 – 12.50 Klimat w mieście: miasta w kontekście zmian klimatycznych, inicjatywy środowiskowe

dr Dominika Brodowicz, Szkoła Główna Handlowa – Zakład Miasta Innowacyjnego

12.50 – 13.10 Dobre praktyki europejskie, projekcja filmu pt.:

Lystrup, Dania – plan adaptacji do zmian klimatu – metody zapobiegania powodziom 

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, DeveloCity

13.10 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 14.20 Dobre praktyki europejskie, projekcja filmu pt.:

Kosowo – edukacja planistyczna – aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w rewitalizacji terenów szkolnych  kluczem do zrównoważonego rozwoju 

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, DeveloCity

14.20 – 14.40 Zjawiska kryzysowe: katastrofy naturalne, klęski żywiołowe, strategie odbudowy, miasta bezpieczne

dr inż. arch. Katarzyna Sadowy, Collegium Mazovia – Katedra Ekonomii i Zarządzania

14.40 – 15.00 Dobre praktyki europejskie, projekcja filmu pt.:

Syrakuzy, Włochy – Społeczno-ekonomiczna aktywizacja miasta jako warunek udanej i zrównoważonej rewitalizacji.

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, DeveloCity

15.00 – 15.20 Dobre praktyki zrównoważonego rozwoju – wystawa

arch. Urszula Szabłowska, Izba Architektów RP

15.20 – 15.30 Przerwa na kawę

15.30 – 17.30 Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów tematycznych

17.30 – 17.45 Prezentacja prac wykonanych przez dzieci w ramach towarzyszącej konferencji sesji edukacyjno-warsztatowej

17.45 – 18.00 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia konferencji

18.30 Kolacja przy ognisku

 *****************

25.09.2015 r. (piątek)

9.00 – 9.10 Wprowadzenie do sesji interaktywnej

dr Maciej Borsa i arch. Mariusz Szabłowski

9.15 – 13.00 Trójkąty zadaniowe

Sesja warsztatowa pt. „wejdź w moje buty” polegająca na analizie zależności, złożoności i konfliktu interesów przez poszczególne grupy docelowe: przedstawicieli administracji publicznej, architektów/urbanistów oraz inwestorów/przedsiębiorców. Dwukrotna zamiana ról ma doprowadzić do zidentyfikowania rozbieżnych celów, wypracowania konsensusu oraz zdefiniowania wspólnych wniosków. Sesja prowadzona w grupach zadaniowych, moderowana przez ekspertów.

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

13.00 – 14.00 Prezentacja wyników prac grup zadaniowych

14.00 – 14.30 Podsumowanie rezultatów i zakończenie sesji warsztatowej interaktywnej.

14.30 Obiad

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

Dodaj komentarz

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013