Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym i poprawa w zakresie zasobooszczędności

Polska gospodarka należy do najmniej zasobo- i energooszczędnych w UE. Krajowe zużycie materiałów na mieszkańca od początku pierwszej dekady XXI wieku wzrastało, osiągając 20,7 tony na mieszkańca, w porównaniu ze średnią unijną 14,5 tony, ale w 2014 r. spadło do 17,2 tony.

Konkluzję zawarto w dokumencie pod tytułem Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska UE Sprawozdanie na temat państwa – POLSKA dostępnym w całości pod adresem http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_pl_pl.pdf

Dokument porusza następujące zagadnienia:

PRZEKSZTAŁCENIE UE W ZASOBOOSZCZĘDNĄ, ZIELONĄ I KONKURENCYJNĄ NISKOEMISYJNĄ GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

OCHRONA, ZACHOWANIE I WSPIERANIE KAPITAŁU NATURALNEGO

ZAPEWNIENIE OBYWATELOM ZDROWIA I DOBREJ JAKOŚCI ŻYCIA

INSTRUMENTY RYNKOWE I INWESTYCJE

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE I WIEDZA

 

W kolejnych latach zmiany produktywności zasobów obrazuje tabela statystyczna http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdpc100

 

Eko-ranking dzielnic Warszawy

Bliskość przyrody i zdrowy styl życia stają się ważnymi kryteriami przy wyborze własnego mieszkania. Dlatego na Morizon.pl Agnieszka Rataj opracowała raport oceniający dzielnice Warszawy pod kątem ekologicznych warunków zamieszkania.

Raport proponuje uproszczoną metodę oceny, biorącą pod uwagę takie czynniki jak: czystość powietrza, natężenie ruchu ulicznego oraz udział terenów zielonych. Znaczenie miała także długość ścieżek rowerowych i dostęp do sklepów z żywnością ekologiczną.
eko2-03
Warto zapoznać się z opracowaniem. Być może inne miasta także powinny mieć takie rankingi?

Więcej na: Eko-ranking dzielnic Warszawy – czystość powietrza, tereny zielone, dostęp do eko-żywności itp.

EKOLOGIA KONSTRUKTYWNIE – Rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych

O kształcie miast decydują ich władze oraz inwestorzy i projektanci. Wszyscy oni mają na celu dobro wspólne. Lecz wizje tego dobra ani drogi do niego prowadzące nie są tożsame. Grupy te łączy tylko jedna wspólna cecha: niechęć do uwzględniania racji innych.

Fundamentem zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych jest zdolność widzenia miasta w pełnym kontekście obejmującym perspektywy wszystkich zainteresowanych. Pragmatyzm administracji, merkantylizm inwestorów, roszczeniowość, ale także i społecznictwo mieszkańców oraz marzenia projektantów o mieście idealnym może połączyć w sensowną całość jedynie dialog. W niniejszej publikacji pokazujemy, jak pogodzić rzeczy konieczne z niemożliwymi, aby budować miasta zrównoważone.

Niniejsza publikacja powstała dzięki do finansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

Ekologia_Konstruktywnie w wersji polskojęzycznej oraz angielskojęzycznej – ECOLOGY CONSTRUCTIVELY – SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN AREAS dostępna na stronie w języku angielskim.

 

Rewitalizacja miejskich terenów nadrzecznych Brusseles Greenfields – Bruksela Belgia

Belgia szczyci się imponującymi osiągnięciami w zakresie ekologicznych innowacji dot. architektury i gospodarki gruntami. Film Belgia, Bruksela – rewitalizacja miejskich terenów nadrzecznych Brusseles Greenfields przedstawia pilotażowy projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych wzdłuż Kanału Brukselskiego, którego celem jest oczyszczenie skażonej gleby, poprawienie warunków środowiskowych i przywrócenie terenów miastu.

 

Warsztaty dla dzieci w Siedlcach

26 stycznia 2016 r. w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach odbyły się urbanistyczne warsztaty dla dzieci. Celem zajęć było stworzenie makiety miasta przyszłości opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Uczestnikami warsztatów edukacyjnych byli uczniowie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach. Celem zajęć “edukacji przez zabawę” jest rozwijanie twórczego myślenia, nauka odkrywania związków przyczynowo-skutkowych, zrozumienie współzależności we współczesnym świecie, uświadomienie zagrożeń ekologicznych, ale także inspiracji płynących z natury, kreowanie wrażliwości przestrzennej z jednoczesnym wykształceniem postawy odpowiedzialności obywatelskiej i ekologicznej.

Warszawska konferencja Ekologia Konstruktywnie – podsumowanie

Konferencja warszawska pod tytułem Miasto zrównoważone zakończyła cykl konferencji Ekologia Konstruktywnie. Poprzednie odbyły się we Wrocławiu i Gdańsku. Uczestnikami byli architekci i architekci, urzędnicy samorządowych jednostek terytorialnych oraz administracji rządowej, a także inwestorzy (przeważnie właściciele niewielkich firm deweloperskich). 17 grudnia, w pierwszym dniu spotkania, gościliśmy 64 osoby. Uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli 8 filmów edukacyjnych, opowiadających o dobrych praktykach zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych w Danii, Szwecji, Chorwacji, na Malcie i we Włoszech.

Czy hałas faktycznie zanieczyszcza środowisko?

Podając za Wikipedią, hałas – to zbyt głośne dźwięki w danym miejscu i czasie, odbierane jako bezcelowe, uciążliwe i szkodliwe. Reakcja na hałas w dużym stopniu zdeterminowana jest nastawieniem psychicznym.

Dźwięk jest wrażeniem słuchowym spowodowanym falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym. W przypadku ludzi praktycznie zawsze tym ośrodkiem jest powietrze. Fala słyszalna przez człowieka ma częstotliwość od około 16 do 20 tys. drgań na sekundę. Fale których ludzie nie słyszą, także nie pozostają obojętne dla zdrowia. Nie zmienia to jednak faktu, że dźwięk jest wrażeniem.